1

2

Општина Струмица

Години Донатор Донации Износ
2016 Пакомак Донирани се вкупно 20 контејнери, од кои 10 за хартија и 10 за пластика и лименки за училиштата N/A
2018 Пивара Скопје

Влада на Република Бугарија
Летниковец

Донација возило кое ќе се користи за организиран патнички превоз на лица од ранливите групи, првенствено за деца со попреченост од сите категории
N/A

N/A
2019 Мото клуб БМВ Струмица

ЕВН Македонија

Влада на Република Бугарија, ФООМ
50 тротинети и
50 заштитни кациги

За Струмица Опен
фестивал

Во поранешната касарна, пренаменет еден кат за Повеќенаменски социјален центар со седум простории во кои активности извршуваат Здруженијата на социјално ранливите групи, а вториот од останатите невладини организации.
657
евра

N/A

137.000 евра

Општината добила донација од ЈП Градски паркинг Скопје 20.01.2020
- Материјални добра 1.189.793 ден

Донатори:
Мото клуб БМВ, Пакомак, Пивара АД Скопје и ЕВН
Овие компании немаат добиено јавни набавки од општина СтрумицаДокументи од Министерство за Правда за донациите

1. Решение за потврда за донација од јавен интерес во областа на културата (PDF Документ)
2. Решение за потврда за донација од јавен интерес во областа на комуналните дејности (PDF Документ)
3. Решение за менување на решение на барање на странката (PDF Документ)