1

2

Години Донатор Донации Износ
2016 Тутунска компанија СЕКЕ од Грција

Тутунска компанија СЕКЕ од Грција
Поставена урбана опрема (нишалки, лизгалки, клацкалки) во с.Алданци, с.Борино, с.Саждево. Поплочена пристапна патека до училиштето во с.Алданци. Поплочен училишниот двор во с.Саждево

Донирана е комплетна спортска опрема за фудбалерите на ФК "Пити Гули" (копачки, дресови, штуцни) како и косачка за трева, потребна за одржување на фудбалскиот стадион.
3.000 евра

3.000 евра
2017 Јапонска амбасада Багер за чистење на речните корита и канали 70.000 евра
2018 N/A N/A N/A
2019 Пакомак

МЦТО Скопје

Германска амбасада
100 пластични зелени канти за собирање отпад

Добра наменети за воспитно-образовен процес

Набавка на трактор, плуг за чистење и соларка
1.520 евра

410 евра

10.726 евра

Донатори:
Пакомак, МЦТО Скопје, СЕКЕ Тутунска компанија од Грција

Документи од Министерство за Правда за донациите

1. Решение за потврда за донација од јавен интерес во областа на комуналните дејности (PDF Документ)
2. Решение за потврда за донација од јавен интерес во областа на хуманитарната дејности (PDF Документ)