1

2

Општина Аеродром

Години Донатор Донации Износ
2017 АД ЕЛЕМ

Меѓународна асоцијација "Пламен на мирот"
Прочистувач на воздух во детски градинки

Поставен споменик "Пламен на мирот" во ООУ "Александар Македонски"
N/A

N/A
2018 Пивара Скопје

Лукоил Македонија
2 летниковци

Градинката "Срничка" доби прочистувачи на воздух
N/A

N/A
2019 Спорт лајф

Америчка амбасада
Спортско игралиште реновирано од Спорт лајф

Лифт за лица со попреченост во ОУ
N/A

N/A

Донатори: ЕЛЕМ, Пивара АД Скопје, Лукоил, Спорт лајф
Од нив јавни набавки има за:
Лукоил - 131.003 евра во период од 2016-2019 година