Денови на маргинализирани уметности Штип, во организација на Медиа Плус.