Јавна расправа на тема: „Изградба и обнова на улици и тротоари“