Медиа плус – Штип официјално ги отвори вратите на Граѓанскиот ресурсен центар во Штип на 29 мај 2018 година

Пред присутните се обратија Градоначалникот на Општина Штип, Благој Бочварски,  Валентина Атанасовска, Kоординатор на ресурсните центри од Македонски центар за меѓународна соработка и Слободанка Блажевска, Проектен координатор во Медиа плус.

Овој центар ќе обезбеди иновативен и инспиративен простор за големите и мали локални граѓански организации (ГО) и активисти, и ќе пружи поддршка и лесен пристап до ресурсите потребни за нормално функционирање на ГО. Целта на проектот е да се помогне во зајакнувањето на ГО, кои се независен фактор во обликувањето на општествениот живот и демократијата во земјата, како и за создавање овозможувачка околина која ќе го поддржи развојот на граѓанскиот сектор.

Со програмата ќе функционираат три ресурсни центри – во Скопје, Гостивар и Штип, како и дополнителни мобилни ресурсни центри за целосна географска покриеност на државата. Покрај тоа, ќе се спроведат 18 обуки, 12 конференции, 27 „отворени денови на Ресурсниот центар” во различни градови низ државата; ќе се обезбеди редовна логистичка поддршка на локалните ГО; ќе се доделат oсум партнерски и 10 мали грантови за поддршка на локални и национални иницијативи; ќе се воспостави биро за информирање на ГО; ќе бидат дистрибуирани 36 месечни прегледи за можностите за финансирање на ГО како и квартални прегледи на законските промени кои може да влијаат врз нивната работа; ќе се подготват и три годишни извештаи за овозможувачката околина за  граѓански организации, а ќе биде воспоставена и ресурсна веб страна.

Граѓанскиот ресурсен центар е дел од програмата Национален ресурсен центар за граѓанските организации, спроведуван од Македонскиот центар за меѓународна соработка во партнерство со Медиа Плус од Штип и Асоцијација за демократски иницијативи од Гостивар, а е поддржан од Европската Унија.