Граѓанскиот ресурсен центар – Штип организира предновогодишна средба на граѓански организации

Граѓанскиот ресурсен центар – Штип организира предновогодишна средба на граѓански организации