Постизборен форум: Приоритетни комуналните проблеми, образованието и инклузијата на Ромите

Објавено на: 02/9/18 12:54 PM

Да се изградат нови улици и тротоари кои ќе бидат приспособени и за лицата со попречености, да се создадат услови за студентско организирање, да се реши прашањето со бездомните животни, како и да се подобри заштитата на децата од социјално загрозените семејства – ова се барањата кои штипјани денеска ги адресираа до локалната власт.