Заедно сме побезбедни и посигурни

Заедно сме побезбедни и посигурни