На референдумот граѓаните се изјаснуваат со “за” или “против”