Сообраќајна култура за новите генерации во Крива Паланка

Граѓанскиот сектор и Општина Крива Паланка заеднички работат на зголемување на едукацијата на сообраќајната култура кај децата. „Пази не ме гази“ е мотото на активностите.

Како тоа изгледа во пракса?
Со сообраќајните полицицајци го регулираат сообраќајот;
Заедно ги контролираат учесниците во сообраќајот;
Учат како пешаците треба да се движат ни улиците.

Некои нови генерации во Крива Паланка, со контиунирана едукација ќе придонесат за одговорно однесување во сообраќајот и да бидат добар пример за останатите.

За уреден сообраќај и добри сообраќајни решенија во Крива Паланка.

Содржината на публикацијата е единствена одговорност на ЗГ Медиа плус и на ниту еден начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Цивика мобилитас, Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) или организациите што ја спроведуваат.