Мисија на здружението

МЕДИА ПЛУС e основана во 2006 година и „истражува, анализира и иницира акции и процеси со што влијае и придонесува кон развојот на демократијата и медиумската заедница“

Визија на здружението

Визија: „Живееме во општество на информирани и едуцирани граѓани, и, силни и независни медиуми, во демократско општество кое негува слобода на говор и отворен дијалог.’

1. Продукција на програма од јавен интерес
o Радио
o ТВ
o Печатени медиуми
o Интернет изданија

2. Организирање на јавни собири
•  Дебатен клуб
•  Изложби
•  Промоции на аудио и видео изданија
•  Промоција на книги и брошури

3. Едукација
•  Организирање на тренинзи и семинари
•  Обука на невладиниот сектор за ПР активности
•  Посредување во организирање на курсеви за апликации,компјутери и јазици

4. Истражување
• Посредување и организирање на истражување за влијанието на медиумите
• Анализа на содржините
• Промовирање на истражувачки резултати преку веб
• Запознавање на јавноста со новите медиумски содржини

 

Tags: ,